Fylkeskommunen og Hitra kommune ble i fjor enige om at Vettastraumbrua og veistrekningen Vikstrøm til Kjerringvåg, overføres fra fylkeskommunen til kommunen. Forutsetningen for enigheten er at fylkeskommunen betaler 5,6 millioner kroner i kompensasjon til Hitra kommune, tilsvarende rivningskostnadene for brua. Pengene skal blant annet skal brukes til å vedlikeholde veien og brua. Men brua skal likevel stenges for trafikk med bom.

Vegloven krever oppgradering

Fylkeskommunen hadde egentlig tenkt å rive brua, etter at den nye brua over Dolmsundet sto ferdig i fjor. Men det ønsket ikke kommunen.

Det var da kommunen fikk et tilbud fra fylkeskommunen om enten å overta brua, mot den nevnte kompensasjonen. Eller at brua rives. I tilbudet sto det at vegloven krever at brua først må settes i stand og oppfylle visse tekniske krav, nærmere fastsatt av Samferdselsdepartementet, dersom den skal nedklassifiseres og overføres til kommunen. Det ville i følge fylkeskommunen bli dyrere enn riving. Brua er i følge undersøkelser i dårlig stand, og krever oppgradering.

Men Fylkeskommunen antok at Samferdselsdepartementet kunne fravike krav om teknisk standard, hvis kommunen sa seg enig i det.

Saken er imidlertid ikke avgjort i departementet ennå.

Kan bli revet

I følge Karin Bjørkhaug, leder i komite for infrastruktur i fylkeskommunen, så kan det bety at Vettastraumbrua likevel må oppgraderes før de kan gi brua til kommunen.

- Dersom departementet ikke går med på at vi kan gjennomføre dette slik vi har blitt enig med kommunen om, så må vi vurdere saken på nytt. Vår opprinnelige plan var å rive brua. Dersom det å sette brua i stand blir mye dyrere enn å rive, så er det ikke gitt at vi gjør det. Da blir den revet. Med de etterslepene vi har på fylkesveiene overalt, så blir det feil å bruke store ressurser på å sette i stand ei gammel bru, all den tid vi har investert i ei ny bru, sier Bjørkhaug.

Hun håper likevel departementet vil godkjenne den ønskede løsningen.

- Jeg er fullt innforstått med at det bare er rett og rimelig å sette i stand ei bru før den omklassifiseres. Men når vi har en enighet med kommunen, og har funnet en løsning som begge er fornøyde med, så synes jeg det bør være greit å gjøre det sånn.