Saken om pallegjerdet ved det nedlagte ferjeleiet på Flatval har i lengre tid versert i kommunale organer - og media.

For omlag et år tilbake vedtok Frøya kommune å ilegge Triangel Sameie ved Sigbjørn Larsen tvangsmulkt for det berømte pallegjerdet. Kommunen mente dette var ulovlig oppført. Tvangsmulkten på 500 kroner dagen ble vedtatt med virkning fra 20. juli 2014, og skulle løpe inntil pallegjerdet var revet.

I desember mottok Sigbjørn Larsen brev fra kommunen med varsel om at mulkten ville bli krevd inn, og om at det blir sendt en faktura for 66.500 kroner for perioden 21/7 til 30/11 2014.

- Det var litt av en julegave å få fra kommunen, kommenterte  Sigbjørn Larsen den gang. Og han la til: - Det kommer selvsagt ikke på tale å betale denne bota. Alternativene er rettsak eller konkurs, fastslo han.

Senere inngikk kommunen og Sigbjørn Larsen og Triangel Sameie forlik. Dette gikk ut opp at pallegjerdet skal være revet innen 1. mai 2015. Da skal det også være satt opp et nettinggjerde som erstatning.

- Jeg er bare glad for å få saken ut av verden, sa Sigbjørn Larsen i en kort kommentar etter forliket.

Gir bort gjerdet

Nå næmer 1.mai seg med raske skritt, og i dagens papiravis (HF 24.april 2015) annonserer Larsen at han vil gi bort pallegjerdet.

- Det mest medieomtalte og verdens dyreste pallegjerde gis bort, annonserer Larsen som forteller at enhver kan gratis i dag, lørdag og fram til onsdag neste uke forsyne seg med bord og biter av pallene gratis.

I følge Larsen består gjerdet av plankebord på 4- og 5 tommer som er 1,2 meter lange.

- Dessuten er det sparklet og malt 3 ganger etter oppskrift fra superspesialist fra Trondheim, påpeker Sigbjørn Larsen som med dette håper at historien om pallegjerdet er et tilbakelagt kapittel.

Pallegjerdet har også tidligere vært utsatt for hærverk.