For fjerde året på rad deler Marine Harvest ut penger til formål i llokalsamfunnene de driver havbruk. Til sammen skal selskapet dele ut 12 millioner på landsbasis. I fjor fikk 42 organisasjoner, lag eller foreninger penger fra Marine Harvest-fondet i Region Midt.

- I Marine Harvest er vi avhengige av livskraftige lokalsamfunn langs kysten der vi driver havbruk. Gjennom Marine Harvest-fondet ønsker vi å bidra så det virkelig monner, sier direktør for Marine Harvest Region Midt, Ørjan Tveiten.

- Vi oppfordrer alle som bor i kommuner der vi har drift om å søke støtte til sin aktivitet. Fortell oss om ditt prosjekt og hvorfor du mener vi bør støtte det, sier Tveiten. Fondet har i sine tildelingskriterier blant annet at tiltaket må komme flest mulig tilgode, at det er kultur-, fritids- eller idrettsaktiviteter som skal prioriteres, og da særlig tiltak for barn og unge.

Se flere nyheter om og for lag og foreninger i øyregionen på Mitt Lag