Vekstbedriften DalPro søker i disse dager etter en ny daglig leder. Dette skyldes at nåværende daglig leder Edvard Ulvan skal gå av med alderspensjon.

- Det er et års tid siden jeg ga styret beskjed og datoen jeg går av er satt til 1.juni. Jeg blir å overlappe ny daglig leder i en periode før jeg slutter, forteller Ulvan til lokalavisa HF.

Ulvan forteller at han startet å jobbe i Dalpro i 2009.

- Det har i høyeste grad vært en veldig spennende, variert og utfordrende bedrift å jobbe i.

Dalpro eies av kommunene Hitra og Frøya, og driver i dag en tjenesteavdeling og tre produksjonsavdelinger: Et vaskeri, en gård (med hjorteoppdrett, Gelice-produksjon og sommervedlikehold) og en gårdsmatavdeling med eget slakteri. Dalpro organiserer per i dag 31 faste tiltaksplasser innen attføring og rehabilitering, og ble i 2016 kåret til årets vekstbedrift. De har også vunnet uttallige priser for sine gårdsmatprodukt blant annet i NM og Det norske måltid. I fjor ble det slaktet og foredlet i alt 220 hjort og 1460 villsau hos Dalpro. Budsjettert omsetning er på om lag 23. mill. kroner i 2018.

Et hjerte for andre

Den som overtar etter Ulvan skal ha ansvaret for selskapets daglige drift og Ulvan sier vedkommende bør være en allsidig person med hjerte for andre mennesker og i tillegg en kremmer som ser muligheter.

- Videre utvikling av Dalpro er et sentralt punkt. Vi er i stor omstilling når det gjelder produksjon og hva vi skal gjøre videre framover. Vi skal også tilpasse tiltakene vi allerede har i forhold til markedet.

Kjøpt nytt bygg

DalPro AS har for tiden flere spennende utviklingsprosjekt i gang, i følge den daglige lederen.

- Vi har kjøpt et bygg på Frøya som vi nå innreder til aktivitetshus. Samtidig skal vi sette opp et nytt vaskeribygg i tilknytning dette bygget som tidligere huset butikken "Bruket".

- Med spennende prosjekt på gang, blir det da ekstra vanskelig å skulle gi seg?

- Klart interessemessig skulle jeg gjerne holdt på lenger, men jeg blir 65 år og en gang må det være stopp. Og selv om jeg trer inn i pensjonistenes rekker slutter jeg ikke helt å jobbe. Det blir nok jeg tar på meg noen småoppdrag etter hvert.

I følge Brønnøysundsregisterene har Edvard Ulvan nylig registert et nytt foretak "Edvul AS" med følgende formål: Konsulentvirksomhet, undervisning og reiseliv, samt diverse oppdrag.