Fra 1. januar 2018 ble det innført vrakpant på campingvogner. Som en følge av dette har renovasjonsselskapet Hamos sluttet å ta i mot campingvogner som avfall ved gjenvinningsstasjonene.

- Nå henviser vi kundene med utrangerte campingvogner til godkjent mottak, opplyser Hamos.

Vrakpanten på campingvogner er satt til 3.000 kroner. For å få vrakpanten, må vogna leveres til godkjent biloppsamlingsplass, som i vår region er Orkdal Gjenvinning AS.

En slik ordning for bilvrak har eksistert i mange år. Også disse skal levereres til en godkjent biloppsamlingsplass.