Mer enn 380 forskjellige strandryddeaksjoner ble gjennomført i Midt-Norge i fjor. Det resulterte i godt over 220 tonn innsamlet avfall. Mest plast, men også en god del metall. Det opplyser avfallsselskapet Hamos.

Sammen med ni andre avfallsselskap i Midt-Norge, som til sammen dekker hele kystlinja mellom Sandnessjøen og Molde, samarbeidet Hamos i 2017 om å motivere flest mulig til strandrydding.

Samarbeidet har fått navnet «Hold Midt-Norge rent». Og samarbeidet har gitt resultater.

- Fra vel 240 ryddeaksjoner og 110 tonn innsamlet avfall i 2016, økte det til over 380 aksjoner i 2017 og total mengde innsamlet avfall fra strandrydding oversteg 220 tonn. Det meste som ble samlet inn var mer eller mindre tilgriset plast, men også en god del metall, opplyser Hamos.

Til sammen er det 25.000 kilometer strandlinje i dette området. I tillegg kommer elvebredder og innsjøer

Økning på 264 prosent

På landsbasis har frivillige ryddere fjernet 1 374 tonn marint avfall i løpet av 2017. Dette er en økning på 264 prosent sammenliknet med 2016.

Uidentifiserbar plast topper funnlistene. For øvrig kommer tau, isopor, drikkeflasker og drikkebokser høyt opp på funnlisten langs kysten. Isopor og drikkevareemballasje kommer også høyt opp på funnlisten langs vassdrag og innsjøer, men her kommer sigarettsneiper på topp. Under vann ligger drikkevareemballasje øverst på funnlisten.