Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilget i sommer én million kroner som kommunene kan søke på. Pengene skal brukes til kommunal avfallshåndtering og naturvennlig tilrettelegging ved sjønære friluftsområder. Målet er å redusere mengden søppel som produseres og kastes.

I følge fylkeskommunen kan pengene brukes til f.eks info-tavler, avfallsbeholdere, permanente griller og andre måter å redusere forsøpling av friluftsområdene på.

Pengene kan også brukes til å forebygge marin forsøpling, gjennom holdningsskapende arbeid.

Fylkeskommunen har i ettertid utvidet ordningen til også å gjelde prosjekter som kan redusere utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner til elver og fjorder.