Marine Harvest har søkt Mattilsynet om dispensasjon til å transportere levende laks fra Grøttingsøya ved Bogøyvær og Tennøya ved Sula på Frøya, til Marine Harvests slakteri på Eggesbønes på Sunnmøre.

Det er ikke lov å transportere levende laks forbi Hustadvika fordi man vil hindre smitte av PD(pancreas disease), og det kreves derfor dispensasjon, som kan gis i særlige tilfeller.

Marine Harvest oppgir i følge Mattilsynet flere grunner til hvorfor de ikke kan slakte laksen ved Marine Harvests slakteri på Ulvan på Hitra.

- MHN(Marine Harvest Norway) beskriver en situasjon der det er ønskelig å ta ut noe biomasse i forkant av sommeren med tanke på eventuelle problemer relatert til lakselus/velferd. Det er også en skjevhet i mengde fisk som går til Ulvan i forhold til Eggesbønes. Det er slakting av fisk med CMS(hjertesprekk, journ.anm) som er tatt ut av dyrevelferdsmessige årsaker, slik at slakting av normalfisk har blitt fortrengt. Dette medfører at slaktebehovet i juni overskrider kapasiteten på Ulvan, skriver Mattilsynet i avslagsbrevet.

Men det er ikke god nok grunn til å gi dispensasjon.

- Mattilsynet kan ikke se at sykdomsutfordringer/slaktekapasitet/reduksjon av MTB mht lus og fiskevelferd kan vurderes som særlig tilfelle i denne saken. Generelt er det i Mattilsynet gitt føringer om streng dispensasjonspraksis, for å unngå uthuling av forskriftsbestemmelsene. Vi vil på denne bakgrunn avslå søknad om dispensasjon, skriver Mattilsynet.