I vinter trakk Helge Borgen seg som leder for veinavnkomiteen i Frøya, etter kritikk i formannskapet. Dette førte til at komiteen ble lagt ned, og kommuneadministrasjonen tok over fullføringen av veinavn-prosjektet på Frøya.

Men da administrasjonen la fram sine nye  forslag i dagens formannskapsmøte, var politikerne på ingen måte fornøyde med det som kom på bordet.

Grendalagene

Som hitra-froya.no fortalte i forrige uke, har administrasjonen valgt å endre kun tre veinavn, av de det har vært reaksjoner på. En av disse var Titerveien, som administrasjonen foreslår skal hete Titranveien. Dette er i tråd med Titran Grendalags ønske, men ikke i tråd med Kverva og Nordskags ønske. Veien strekker seg fra Nordskaget til Titran, og innbyggere som bor i andre grender en Titran vil at veien skal deles opp og få navn etter grendene den går gjennom.

Politikerne reagerte på at det fra møter med grendalagene var kommet en rekke forslag til navn, som administrasjonen hadde avvist.

- Hvorfor har ikke grendalagene blitt hørt? Det er alt for tynn argumentasjon for hvorfor man ikke har valgt å følge forslagene fra grendene, sa Aleksander Søreng (Frp)

- Det blir helt feil

- Her har folk i grendene påpekt at veiene har fått navn som blir helt feil i forhold til hva folk kaller stedene. Ta for eksempel det gamle handelstedet Berge… folk har alltid sagt «oppi Berge», og så ender man opp med å kalle det BergAveien. Det blir helt feil. Det samme er Måsøvalen, som alltid har hett Måsøvalen, og så skal det gis navnet MåsøYvalen, sa Kristin Reppe Storø (Ap)

Ordfører Berit Flåmo konkluderte:

- Slik saken legges fram, så har ikke folk fått gjennomslag. De få endringene som er, er i saker hvor det er ropt høyest, og det har blitt mediasaker av det. Men det er også andre grender hvor folk bryr seg om navnene. Dette er viktig for folk, sa Berit Flåmo.

Et samlet formannskap sendte saken tilbake til ny behandling, der administrasjonen har fått klar beskjed: Forslagene som er kommet inn fra grendalagene skal i all hovedsak følges.