I kveld (onsdag) ved midnatt går fristen ut for oppdrettsselskapene til å betale for vekst på eksisterende konsesjoner i de grønne sonene langs kysten. Oversikten over hvor store summer som kommer inn på salget, og som igjen skal fordeles på fylkeskommuner og kommuner langs hele kysten, blir klart når fristen er ute.

Onsdag ettermiddag snakket lokalavisa Hitra-Frøya med statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Han kunne ikke tallfeste hvor stor interessen fra næringa har vært, men sier at interessen har vært stor.

- Næringa har jo etterspurt vekst, noe de reelt sett ikke har hatt siden 2012 siden de ikke har vært i stand til å innfri kravene. Interessen for konsesjonene er derfor stor, det ser veldig bra ut, er det Angelvik kan si på dette tidspunktet.

- Selskapene betaler inn til fylkeskommunene, som igjen melder videre til direktoratet og så får vi oversikten. Fristen er ved midnatt i dag, så siste innbetaling kan komme fram til klokka 23:59, sier han.

Store verdier

Det er 2 prosent vekst, eller verdier for rundt 800 millioner kroner, som er til salgs i denne runden. Det som eventuelt ikke blir solgt, skal i løpet av våren legges ut på auksjon sammen med 4 prosent øvrig vekst.

Inntektene fra salget skal - uavhengig av hvor i landet de blir solgt - fordeles til det offentlige Norge. Staten tar 20 prosent. Fylkeskommunene får 10 prosent. Resten skal alle landets oppdrettskommuner få. Fordelingsnøkkelen er kommunens andel av landets oppdrettsproduksjon.

Pengene som kommer inn går inn i det såkalte Havbruksfondet. Angelvik har tidligere estimert utbetaling på hele 118 millioner kroner utbetalt i alt til Frøya, Hitra og Snillfjord kommuner dersom alle konsesjoner blir solgt. Denne uttalelsen har både skapt forventning i kommunene, men også diskusjon, siden den forutsetter at alt blir solgt.

- Jeg kan her garantere en utbetaling i 2018. Men hvor mye, det er avhengig av hvor mye som blir kjøpt av det kapasitetstilbudet som nå ligger ute. Men hvis all kapasitetsøkning blir kjøpt, vil det bli vesentlige midler, sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fra Stortingets talerstol da norske kystkommuners forventninger til utbetaling fra havbruksfondet var tema under spørretimen tidligere i januar.