Per Erik Lykstad i Norsk Mottaksdrift svarer her på brevet fra Hitra-rådmann Eide, kopiert fra epost-utveksling mellom Norsk Mottaksdrift og Hitra kommune:

Norsk Mottaksdrift AS har beklaget sviktende informasjon rundt etablering av opsjonsplasser på Gammelsætra pr telefon og vi gjentar gjerne dette. Vi burde opplagt ha informert kommunen på et så tidlig tidspunkt som overhodet mulig.

Jeg har invitert kommunen til møte flere ganger, senest i dag. Og ønsker fortsatt å ha et slikt møte. Fra vår side er den 22. kun et forslag. Jeg har i egen epost i dag gjentatt invitasjonen.

Vi har etter vår oppfatning nå kommet godt i gang med driften av mottaket. Vi har holdt på svært kort tid, så vi har fortsatt mye som skal på plass før alt er 100 prosent. De ansatte på mottaket har gjort en enorm jobb. Alle er "ferske" på mottaksfeltet, men har tatt utfordringene på strak arm.

Vi har møtt mange utfordringer på veien, både byggteknisk og på andre hold, men disse er nå stort sett løst.

Det er sjelden vi opplever et så stort engasjement i en vertskommune. Når dette også kommer på alle nivå i kommunen, lover det godt for framtida.

Vi tar som dere skjønner selvkritikk på informasjonsbiten, og ble forrige uke enige om noen tiltak for å bedre det. Vi har opprettet egen Facebook side på mottaket der vi kan informere kontinuerlig til lokalsamfunnet. Vi har god erfaring fra det på andre avdelinger.

Vi vil også invitere til et informasjonsmøte om kort tid. I tillegg prøver vi å få til et overordnet møte for å evaluere driften hittil, og kanskje nullstille oss slik at vi kan skape et godt samarbeidsklima.

Til slutt vil jeg beklage om rådmannen oppfatter det slik at jeg lyver. Jeg har oppfattet det slik at det er møter mellom mottaket og kommunen på etatsnivå. Beboere blir meldt til helsesøster. Jeg har helt klart misoppfattet denne dialogen, og må legge meg flat.

Jeg oppfatter at Hitra kommune gjør en utmerket jobb opp mot mottaket, selv om vi nok kunne ønsket oss tilbud om barnehageplass. Men jeg skjønner det slik at det er generell mangel på plasser i kommunen.

Vi håper Hitra kommune setter av tid slik at vi kan møtes!

Med vennlig hilsen

Per Erik Lykstad