En nødvendig renovering og tilbygg av personalfløyen ved Barman oppvekstsenter ble tatt ut av totalrenoveringen og utsatt, på grunn av at kommunen fikk dårligere økonomi.

Rådmannen fikk imidlertid i oppdrag å prosjektere ferdig personalfløyen, og en egen plankomite har nå lagt frem en løsning for politisk behandling i formannskapet. Den går på at den eksisterende personalfløyen skal bare renoveres.

Prisen er anslått til å bli 8,2 millioner kroner, og arbeidet vil bli gjort i forlengelse av renoveringen som allerede pågår.

- Med dette tiltaket vil Barman oppvekstsenter fremstå som en totalrenovert bygningsmasse, tilrettelagt med hensiktsmessige skolefasiliteter samt arbeidsplasser for ansatt personale. Totalkostnaden for det renoverte arealet pr. m2 vil beløpe seg til ca. kr 20.500,- alt inkludert, skriver rådmannen.