Rådmannen og ordføreren i Hitra er av Frøya invitert til nye samtaler rundt kommunereformen. Ordfører Ole L. Haugen (Ap) i Hitra sa i dagens kommunestyremøte på Hitra at de er invitert til Frøya i slutten av denne måneden og at de har takket ja til invitasjonen.

Som kjent har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oppfordret nettopp disse to kommunene til nye samtaler, og da helst innen utgangen av året.

Representanten Dag Willmann (H) spurte i dagens møte om det var hensiktsmessig å gi ordføreren og rådmannen litt "armslag" i betydninga forhandlings-rettigheter, før man går i møtet. Ordfører Haugen svarte at han vil dra i møte og se hva Frøya har å si før han evtentuelt henter inn fullmakter.

- Vi slapp hverandre i vår da Frøya sa nei til videre forhandlinger, og vi må forholde oss til det. Slik jeg ser det, må vi nå se om det kommer noe nytt i dette møtet, og så må ta det tilbake til formannskap og kommunestyre, sa Haugen.

Fylkesmann Brit Skjelbred sa for en drøy måned siden til lokalavisa Hitra-Frøya at fylkesmannsembedet tror Hitra og Frøya kommuner ville blitt enda sterkere sammen enn som konkurrenter.

- Vi ser at disse kommunene har hatt mye interkommunalt samarbeid, noe som viser at de blir bedre om de står sammen.  I dag er det mye bra som skjer på Hitra og Frøya, og dette er ingen karakter av kommunene slik de er i dag, men vi peker på noen utfordringer i framtiden. Med den utviklingen vi ser i dag er det ingen tvil om at kommunene vil stilles større krav til, sa Skjelbred.

- I dag er det stor energi i næringslivet i begge kommunen, men vi tror dette vil bli enda sterkere om man står sammen og ikke konkurrerer seg i mellom, la hun til.

Fylkesmannen understreket at når det gjelder vår region er anbefalingene at de skal slås sammen innen 2020, altså på kort sikt. Dette vil si at fristen som er satt til årsskiftet gjelder.