Da veivesenets asfaltprogram for sommeren 2017 ble kjent gjennom lokalavisa Hitra-Frøya i vår, ble det sagt cirka 6 kilometer ny asfalt på Fv. 714 fra Neverlia til Skaget (mellom Sandstad og Fillan). Også dette en del mer enn øyregionen "har vært vant med " de senere årene.

Nå viser det seg at at det blir vesentlig mer asfalt på øyregionens bilister enn man så for seg i vinter og vår.

Se lista over strekningene lenger ned i saken.

På forespørsel har lokalavisa fått tilgang på Statens vegvesens framdriftsplan for asfaltkontraktene. En plan som er lagt etter at veivesenets folk har fått sett nærmere på hvordan vinteren har slitt på veidekket rundt omkring i fylket og der man har brukt tida til å justere og omprioritere.

- Fantastisk

- Vi har brukt mye tid på å gå gjennom veiene slik at vi får best mulig effekt ut av de pengene vi har til rådighet. På initiativ fra meg har vi vært på befaring sammen med en asfaltkollega i denne regionen. Totalmengden asfalt som kommer øyregionen tilgode er blitt mye større. Jeg er veldig, veldig fornøyd, sier overingeniør Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen til Hitra-Frøya.

Han bruker ordet "fantastisk" om årets tildeling i hans distrikt, som også omfatter Snillfjord og Hemne.

- I år er det et fantastisk år for vår del. Vi har fått totalt mye mer penger, både til forsterkning inkludert asfaltering på noen strekninger pluss ren asfaltering. I tillegg til 714 over Hitra har vi fått asfalt på Frøya, der vi så at det også var et veldig behov. Og så skal det også legges over seks kilometer ny asfalt ved Våvatnet. Og likeledes har vi fått til prosjekter i Hemne, forteller Rødal.

Her er lista:

  • Fv. 714 Neverlivatnet (mellom Sandstad og Fillan): Asfaltering av 6.095 meter. Asfalteres fra 7. september.

  • Fv. 714 Gursvika - Nordskag: Asfaltering av 2.900 meter. Asfalteres fra 15. september.

  • Fv. 716 (fra Hellesvika via Nordskaget til Hammarvika): Flatelapping av totalt 1.040 meter. Asfalteres 20. september.

  • Fv. 714 Våvatnet. Asfaltering av 6.700 meter. Asfalteres fra 18. september.

(Datoene er i henhold til plan, men kan forskyves av værforhold.)

Forstår ønskene

- Kan jeg spørre om du kunne tenkt deg enda mer asfalt?

- Ja, for all del, det er fortsatt behov for mye mer.

- Får du mange ønsker direkte til deg om ny asfalt?

- Nei, egentlig ikke så mange ut fra det store området mitt. Men jeg er jo enig i flesteparten av de som henvender seg. De ønskene man har er fullt forståelige. Men likevel er det altså det jeg vil kalle et godt år. Så får vi håpe at det blir som det heter i Bibelen, at sju dårlige år skal følges av sju gode.

- Så nå håper du på sju gode asfalt-år?

- Ja, hehe.