En kvinnelig butikkmedarbeider på Frøya sto nylig tiltalt i Fosen tingrett for å ha tatt varer for ca 15.000 kroner samt omlag 20.000 kroner fra kassebeholdningen i forretningen hun var ansatt i.

I samme periode bestilte hun også diverse varer for omlag 70.000 kroner fra flere nettbutikker ved å oppgi falskt navn.

Ved å misbruke sin stilling, fikk hun ut varene - uten at hun hadde til hensikt å betale for seg.

Tilsto

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i tingretten.

Retten påpekte at hun har misbrukt sin stilling og den tillit arbeidsgiver hadde til henne og hennes utførelse av arbeidet ved butikken.

Siktedes helse samt hennes vilje til å ta tak i sin personlige situasjon, tilsier i følge tingretten at det i denne saken bør reageres med samfunnsstraff.

Samfunnstraff

Straffen ble derfor fastsatt til samfunnsstraff i 45 timer.

Domfelte erklærte at hun vedtok dommen.

Siktede har delvis betalt tilbake skyldig beløp til sin tidligere arbeidsgiver.