Lokalavisa kartla i fjor høst omfattende kjøring med ATV, eller ”firehjuling” i utmarka på Hitra. Kartleggingen viste blant annet at det er oppkjørt det som minner om veier frem til mange hytter langt inne i terrenget, og omfattende kjøring i naturreservat.

Se kartet her: Lokalavisas kartlegging av ATV-spor

Statens naturoppsyn(SNO) hadde i fjor høst tilsyn og registrering av motorferdsel i utmark på Hitra. De understreker at det meste av kjøringen sannsynligvis er gjort lovlig i forbindelse med utkjøring av hjort. Men de fant flere tilfeller som kunne være ulovlig.

Må ha noen å kontrollere

Seniorrådgiver for tilsyn i SNO, Erik Ydse, forteller at de så langt ikke har anmeldt noen for ulovlig kjøring i utmark.

- Vi observerte mye som det er grunnlag for å følge opp videre i inneværende år og årene fremover. Men vi er en tilsynsmyndighet og driver ikke med etterforskning. Det innebærer i praksis at vi må ha noen å kontrollere. Og da vi var på Hitra så traff vi ingen vi kunne kontrollere, forklarer Ydse.

Kartet som lokalavisa laget gir også grunnlag for mer kontroll, i følge Ydse.

- Hitra er en av de kommunene som har mest barmarkskjøring, i følge kartet dere laget. Det gir definitivt grunnlag for mer kontroll. Vi har også fått mange meldinger gjennom flere år om mye kjøring og spor i utmark. Og vi har godt grunnlag for å mistenke at det også skjer brudd på viltloven, i kombinasjon med brudd på motorferdselloven. Derfor vil Hitra komme til å bli fulgt opp i årene som kommer, sier Ydse og viser til hva han fortalte lokalavisa i høst.

Da ble det blant annet funnet flere uregistrerte kjøretøy med jakttårn, der enkelte var påmontert lys.

Kan gi bøter eller fengsel

- Har dere sett nærmere på sporene i kartet?

- Ja, det har vi gjort. Og flere av sporene gir grunnlag for videre oppfølging. Vi skal føre tilsyn etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Men når vi ser spor uten å vite hvem som har kjørt der, og hva formålet med kjøringen har vært, så kan vi ikke si at det har vært ulovlig kjøring. Det meste av kjøringen på Hitra er jo lovlig utkjøring av utbytte fra jakta. Vi er avhengig av å være på plassen når kjøringen skjer, og kontrollere om kjøringen er lovlig eller ikke, sier Ydse.

- Hvilke konsekvenser kan det få for den som blir tatt for ulovlig kjøring i utmark, eller brudd på viltloven?

- Det høyeste straffenivå for brudd på motorferdselloven er bøter. Når det gjelder viltloven kan det gis fengselsstraff. Men dersom motorferdselen er særlig skadelig, så har Riksadvokaten instruert politiet om å vurdere inndragning av utstyret som er brukt til å gjøre den ulovlige handlingen. Det kan være ATV med tilhørende utstyr, eller våpen og så videre. Etter en anmeldelse kan politiets etterforskning utløse andre virkemidler, for eksempel kontroll av våpenhold med videre, sier Ydse.

928 28 154 lars@hitra-froya.no