TrønderEnergi Nett varsler en ny runde med linjebefaring ved hjelp av helikopter. De neste dagene kan det bli litt støy mens de flyr over kraftledningsnettet.

- Vi tar hensyn til dyr på beite, men noe støy kan oppleves, varsler selskapet.

- Som et ledd i mer effektiv drift, og bedre vedlikehold av høyspentnettet, satser nå Trønderenergi Nett på detaljbefaring fra helikopter. Hele nettet til TrønderEnergi skal kontrolleres og dokumenteres. Både i form av vanlige bilder av traverser, isolatorer, koblinger med mere. Men også lasermåling av avstander til skog og enkelttrær, samt stereofotografering av traseene utføres, sa Tore Wuttudal i Trønderenergi til lokalavisa for en tid tilbake.