Lokalavisa har tidligere fortalt om resultatene til Ervik Laks og Ørret og Måsøval fiskeoppdrett. De to konsern-uavhengige og familieeide oppdrettselskapene på Frøya opplevde stor vekst og fikk meget gode årsresultater for 2013. Men også det tredje uavhengige selskapet i øyregionen, Knutshaugfisk på Dolmøya, leverer et meget godt årsresultat.

Knutshaugfisk økte omsetningen fra 71,3 millioner i 2012 til 101,367 millioner i 2013.  Og denne omsetningsøkningen ble nesten ren netto: årsresultatet ble på 28,190 millioner, mot 4,385 året før.

Dette gir en resultatgrad på hele 37,7 (prosent av omsetning som blir ren netto til selskapet).

- Det var veldig gode laksepriser. Det var i hovedsak prisene som ga det gode resultatet i fjor, sier Per Gunnar Knutshaug, daglig leder i Knutshaugfisk.

Eierne av Knutskaugfisk tok ut 15 millioner i utbytte fra fjorårets overskudd. Også eierne av de andre uavhengige oppdrettselskapene bevilget seg brukbart utbytte sist år. Fra Måsøval fiskeoppdrett ble det betalt ut 30 millioner til eierne, mens eierne i Ervik laks og ørret tok ut hele 82 millioner kroner.