- Frøya kommune bør bruke sin myndighet til å holde noen områder helt fri for inngrep, sier Bjørnar Grytvik, som bor på Fillingsneset.

De fleste ønsker å bygge ut

Frøya kommune har mottatt over 200 innspill til ny arealplan. Folk er invitert til å komme med forslag til hvordan arealer skal brukes i framtida. Det store flertall av innspill går på ønsker for egen eiendom, og da at disse åpnes for bebyggelse. Det er kommet inn innspill på alt fra muligheten til å få bygge ett eller noen få hus eller hytter, til etablering av marinaer, næringsområder, hyttefelt og boligfelt.

Aunvågen, med Innerneset til venstre og starten på Ytterneset til høyre.

Reagerte etter avisartikkel

Noen få innspill går på å bevare områder slik de er. Ett av disse er et direkte svar på et annet innspill.

Da Hitra-Frøya presenterte de første  40 innspillene, i begynnelsen av mai, viste vi til at Ytterneset på Fillingsneset var en av de største eiendommene det ble søkt om omdisponering av.

Ytterneset Invest, ved Sigurd Bekken, ønsker at den 218 mål store eiendommen, som i dag er i et landbruks, natur og friluftsområde (LNF) blir omdisponert slik at det kan bygges 15-30 fritidsboliger.

- Det ble mye snakk om dette når fastboende og hyttefolk på Fillingsneset møttes, og folk mener det er for galt hvis det skal åpnes for bebyggelse, sier Bjørnar Grytvik.

Dermed ble det at 28 grunneiere leverte et "innspill på innspillet" før høringsfristen gikk ut 31. mai.

- Yndet rekreasjonsområde

Det vises til at Ytterneset og Innerneset, adskilt av Aunvågen med den mye brukte badeplassen, er et yndet rekreasjonsområde. De påpeker at området ikke bare brukes av fastboende og hyttefolk i Fillingsnes-området, men av mange fra andre steder på Frøya.

"En utbygging av hyttefelt i dette LNF-området vil bety en rasering av den flotteste natur på Fillingsneset, ja kanskje noe av den flotteste naturen Frøya har å by på", skriver de.

De viser også til at det i Fillingsnes-området er flere hyttefelt som ligger inn mellom den gamle bebyggelsen, hvor det fortsatt er ledige hyttetomter.

Bjørnar Grytvik er veldig glad i området på Ytterneset og Innerneset.

- Det er et område som gjør godt for sjela. Og vi er mange som føler det vil være for galt hvis det ble bebygd. Noen få områder må Frøya ha råd til å bevare som de er, sier Grytvik.