I dag var det elevene ved Frøya videregående skole sin tur til å stemme over hvem Frøya kommune bør slå seg sammen med i kommunreformen.

Klart flertall

Resultatene fra dagens avstemming, hvor 83 av elevene fra den videregående skolen deltok, ble som følger:

- 55 av elevene stemte på alternativet: Frøya som egen kommune.

- Alternativ to, Frøya og Hitra som en kommune, fikk 25 stemmer.

- Det tredje alternativet Frøya og Fosen kommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan) fikk kun tre stemmer.

Det var froya.no som først omtalte dagens resultat.

Elevene på ungdomsskole-trinnene på Frøya har stemt tidligere, slik gikk det:

Bildet er av tatt da elever fra ungdomsskoletrinnene på Frøya, stemte rundt kommunesammenslåingen for et par uker siden.

Best sammen eller alene?

Da ordfører Berit Flåmo og Marit Wisløff Norborg i Frøya kommune hadde dialogmøte med elevene fra ungdomsskoletrinnene for et par ukers tid siden, presenterte de tre ulike kommuneløsningene Frøya kommune har kommet frem til.

- Frøya og Hitra er like kommuner, derfor skal vi utrede en eventuell sammenslåing mellom oss. Jeg er sikker på at dere har et forhold til Hitra allerede, at dere har venner på Hitra og at dere besøker Hitra jevnlig, sa Flåmo til ungdommene.

Bildet er hentet fra dialogmøtet ordfører Berit Flåmo og Marit Wisløff Norborg i Frøya kommune, hadde med ungdommene fra Sistranda og Mausund skole for et par uker siden.

- Frøya har også en felles kystkultur med Fosen kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan derfor skal vi ha et felles møte med disse kommunene i slutten av mai.

Det tredje alternativet Berit presenterte for ungdommene var Frøya som en egen kommune.

- Kanskje etter utredningene, viser seg at det beste alternativet for Frøya er å stå alene. Vi er interesserte i å høre hva dere "Frøyas framtid" tenker om kommunesammenslåingen. Det er viktig for oss å høre hva ungdommen mener er best for framtidas frøyværinger, avsluttet ordføreren.

Innen 1. juli skal kommunene ha kommet frem til to alternativ de ønsker å utrede videre.