NAV anmelder stadig flere for trygdesvindel. Hittil i år er 67 personer i Sør-Trøndelag anmeldt for svindel av 12,5 millioner kroner.

Det er en økning på 22 personer og 4,6 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) topper statistikken. Mellom januar og august ble 51 personer i Sør-Trøndelag anmeldt for slik svindel. Begge stønadene krever at man sender meldekort til NAV og oppgir antall arbeidstimer. De fleste er anmeldt for å ha oppgitt langt færre arbeidstimer på meldekortet enn de faktisk har jobbet.

– De aller fleste er ærlige, men de som velger å svindle bør være klar over risikoen for å bli oppdaget. Trygdesvindel er svært alvorlig og kontrollene våre blir stadig mer målrettet, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll Midt- Norge, Gaute Øren.

Opplyser ikke om arbeid

– Det er bra at folk har inntektsgivende arbeid, men det er alvorlig når de bevisst skjuler disse opplysningene for NAV. Det er svindel av fellesskapets midler og bidrar til å undergrave tilliten til velferdssystemet, sier Øren.

Trygdesvindel straffes strengt

Domstolene ser alvorlig på misbruk av velferdsordningene.  Høyesterett har besluttet at trygdesvindel over 90 000 kroner normalt skal straffes med fengsel. I Sør- Trøndelag ble en mann i august dømt til ett år og 10 måneder for dokumentforfalskning, trygde- og skattesvindel. Vedkommende ble blant annet dømt for svindel av uførepensjon for 767 000 kroner.