Mens det fra mai til midtveis i juli ble solgt 67 hytter/fritidsboliger i Snillfjord, Hitra og Frøya i 2016, var antallet 58 hytter/fritidsboliger i samme periode i fjor. Samlet sett har sommersalget av hytter gått ned i dette området.

Hittil denne sommeren (mai til midten av juli) er det omsatt 56 hytter/fritidsboliger her i de tre kystkommunene.

Oversikt over årets hytte-salg finner du i det interaktive kartet øverst i artikkelen.

Ikartet finner du mer informasjon om den enkelte eiendom ved å zoome deg inn i geografien og klikke på nåla. Du kan velge om du vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).

Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på eiendommen.

Flere eiendoms-saker finner du på samle-sidene www.hitra-froya.no/tema/Eiendom/