Ordfører Berit Flåmo er trist etter dødsulykken på fv.714 tirsdag der sambygdingen Helge Arild Jensen(51) omkom.

- Jeg tenker først og fremst på familien, som opplevde det tragiske som skjedde i går. Hvor jeg enn var i går opplevde jeg at folk syntes det var tungt og trist, sier ordfører Berit Flåmo, som for tiden er i Trondheim.

Familien ble tatt hånd om av kommunens kriseteam.

- Det ble med en gang satt i gang kriseteam i går, som fungerte veldig bra.

- Vi mister alt for mange

Det har de siste årene vært fem dødsulykker i øyregionen, der alle har skjedd i møteulykke med tunge kjøretøy.

- Når det skjer så mange ulykker på Lakseveien så er det bra at den blir prioritert. Men de mange dødsulykkene viser at vi ennå har en vei å gå. Med den store trafikkøkningen vi har, så henger veistandarden fremdeles etter. Antallet dødsulykker går ned på landsbasis, men på våre veier går de ikke ned. Vi har ingen å miste, men vi mister alt for mange, sier Flåmo.