Marine Harvest AS og Sundolitt Hitra AS, som begge har søkt Hitra kommune om å få utsatt byggestart på Jøsnøya, får støtte av formannskapet og nye oppstartsdatoer å forholde seg til.

Marine Harvest får ett års utsettelse av oppstart og må nå ha iverksatt bygging i industriparken innen 15. november 2018 for å ha oppfylt sine forpliktelser i avtalen.

- Det forutsettes at ferdigstillelsesdatoen for utbyggingen, definert til 12.11.2019 gjennom kontrakt av 06.06.2013 og overtakelsesprotokoll av 12.11.2015, følges opp som avtalt i underskrevet kontrakt/ overtakelsesprotokoll, vedtok Hitra formannskap denne uka.

Formannskapet vil også delvis imøtekomme søknaden fra embalasjeprodusenten Sundolitt Hitra As. Det innebærer to års utsettelse av oppstart samt utvidet opsjonsfrist. Sundolitt Hitra As sin nye frist for oppstart bygging er satt til 15.november 2019.

Som lokalavisa tidligere har omtalt, begrunner Marine Harvest søknaden med at de vil bruke tid og ressurser på å få kontroll på lusesituasjonen. Mens Sundolitt Hitra As begrunner søknaden med at de ikke har sikret seg leveringskontrakt med næringsaktører i området.

Begge søknadene ble enstemmig vedtatt i formannskapet. Sakene skal også videre til kommunestyret, som har endelig avgjørelse.