I dagens debatt i kommunestyret om morgendagens omsorgstjenester i Frøya, var flere av representantene på talerstolen og snakket om viktigheten av å vektlegge også andre sider enn de rent fysiske. Frøya kommune planlegger både flere omsorgsboliger og nytt helsehus, og arbeidsgruppa og kommuneadministrasjonen fikk i dag mange gode tilbakemeldinger på en omfattende og offensiv plan. Flere av representantene snakket vel så mye om hva slags utfordringer samfunnet møter når man legger opp til at folk skal bo lengst mulig hjemme i sitt eget hus.

- Nå har gruppa jobbet godt med de utfordringene vi ser. Nå kan det være vanskelig å se 30 år fram i tid, men nå tar vi grep og vi endrer noen av strategiene. Vi skal tenke tilrettelegging i hjemmene. Nå tror jeg at mange av oss som er mellom 30 og 50 år i dag allerede har ganske tilrettelagte hus. Da ser jeg mer utfordring innenfor det sosiale, for fellesskapet og for å forebygge ensomhet. Vi må også legge tilrette for arenaer der det er mulig å treffes, sa Kristin Reppe Storø (Ap).

Hennes partikollega Helge Borgen legger også vekt på at det er viktig å tenke på kollektivtransport-muligheter innad i kommunen. Uten gode kollektiv-muligheter, vil eldre, uføre uten førerkort oppleve å bli "låse" inne i sitt eget hjem, frykter han.

- Vi har sagt i mange år at vi skal tilrettelegge for at folk skal få bo hjemme så  lenge som mulig. Det vil si at når man blir så gammel at man ikke kan kjøre bil sjøl, så  må man ha mulighet til å komme seg ut seg ut på besøk, til sentrum eller hva som helst, med kollektivtransport. Jeg har jo erfaring fra grenda jeg bor i sjøl, på Flatval, der det er eldre, uføre som ikke har bil og ikke kan kjøre. De er i dag "låst" fast de dagene de ikke går skolebuss. Og de dagene bussen går, så er det tidlig på morgenen og på ettermiddagen. Det må arbeidgruppa også se på. Kollektivtilbudet innad i kommunen blir veldig viktig også i denne sammenhengen og plana, sa Borgen.

Møtet startet klokka 10 med diskusjon om Morgendagens omsorg. Møtet kan følges direkte på web-tv.