Entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad AS signerer torsdag storkontrakt for de videre utbyggingsarbeidene med Fv. 714 Lakseveien. Egersund-firmaet skal utføre store deler av arbeidene med Åstfjordbru-forbindelsen samt hele veibygginga utenom Krokstadøra.

- Prosjektene vi nå skriver kontrakt på 19. oktober i Trondheim er de største i Bertelsen og Garpestad sin historie. Total kontraktsverdi på disse prosjektene for B&G vil være mellom 600 og 700 mill kroner, forteller selskapet på sin nettside.

Bertelsen & Garpestad AS omsatte i fjor for 507 millioner kroner og kjempet med flere store aktører om disse anleggskontrakten, både nasjonale og internasjonale.

- Arbeidene vil i hovedsak starte opp rundt årskiftet. Opprigging av brakkerigger vil pågå i perioden frem til oppstart av arbeidene. Det planlegges en brakkerigg for 80-90 personer, som da skal stå frem til 1. oktober 2020. For Bertelsen & Garpestad vil det være mellom 30 og 40 personer engasjert på prosjektene i en 2-3 årsperiode, forteller selskapet.

Forbi Krokstadøra skal det bygges 3,7 kilometer ny "laksevei", inkludert en tunnel (120 m, Ålitunnelen og ei betongbru på ca 150 m (Bergselvbrua). Det skal sprenges ca 350 000 m3 med fjell og ca 200 000 m3 med jordmasser på strekningen, ifølge selskapet.

- Vårt anbud på dette prosjektet er ca 215 mill kr. Ferdigstillelse er 1. nov. 2019. På dette prosjektet er det kun Bertelsen og Garpestad som er kontraktspartner mot Statens Vegvesen, forteller selskapet.

Åstfjordkryssingen er 5,6 km langt og består av Slørdalstunnelen (2650 m), Mjønestunnelen (770 m) og selve Åstfjordbrua (775 m).

- Det er også her store masseflyttinger ca 1 mill m3 med masser som skal flytte, både fjell og løsmasser. Kontrakten er et arbeidsfellesskap mellom Bertelsen og Garpestad og Metrostav fra Tsjekkia. I dette arbeidsfellesskapet har vi også med oss Aker som underentreprenør og skal ha stålarbeidene og monteringen på Åstfjordbrua. Total kontraktsum er her ca 815 mill kr. Bertelsen og Garpestad sin andel her er ca 350 mill kr. Ferdigstillelse her er 1. okt 2020, opplyser selskapet.

Bertelsen og Garpestad har full sysselsetting frem mot 2019, og sier man fremover ha behov også for å knytte til seg arbeidskraft.

- Vi har nå en ordreserve som overstiger 1 milliard kr. Det er blitt gjort en formidabel innsats av alle ansatte de siste årene, og som en følge av dette så klarer vi å konkurrere med de aller fleste. Kulturen som ligger i Bertelsen og Garpestad med å reise på anlegg, danner grunnlaget for den suksessen vi har hatt de senere år, dette i tillegg til at vi klarer å rekruttere lokal arbeidskraft som er villige til å reise. Disse to prosjektene gjør også at vi fortsatt kan vokse, selv med den beinharde konkurransen vi har både fra nasjonale og utenlandske aktører, skriver selskapet.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no