- Penger til gangvei mellom Nesset og Ervika kommer inn på statsbudsjettet for 2016.

Det sa Mats Ulseth Ramo fra Fremskrittspartiets Ungdom under skoledebatten ved Frøya videregående skole tirsdag, og høstet applaus fra de mange elevene som overvar debatten mellom ungdomspolitikerne i kulturhuset.

På spørsmål fra lokalavisa Hitra-Frøya i etterkant av debatten, utdyper og gjentar Ulseth Ramo at han har grunn til å tro at den lenge etterlengtede gang- og sykkelveiel kan få tilført penger. Ulseth Ramo viser til det nylige besøket fra samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen på Hitra og Frøya. Statsråden var da svært påpasselig med å ikke love konkrete tiltak i øyregionen, men Ulseth Ramo sier det lokale prosjektet er blitt framhevet internt i partiet.

- Gangvei Nesset-Ervika står på vårt alternative fylkesbudsjett. Per (Sandberg, red.anm) vil ta det med til Stortinget og legge prosjektet inn i statsbudsjettet til høsten. Kjetil (Solvik-Olsen, red.anm.) reiser rundt i alle fylker og ser mange behov. Han er forsiktig med å løfte fram enkeltprosjekter. Men akkurat dette prosjektet på Frøya har han blinket ut. Under besøket her ute fikk han jo innblikk i en 30 årig kamp for gangveien. At han nå internt blinker ut dette, er et klart signal om at prosjektet skal inn i statsbudsjettet for 2016, mener Ulseth Ramo.

- Må det gå liv før noe blir gjort, sa småbarnsforeldre på Nesset til lokalavisa allerede for 20 år tilbake. F.v. Mona Slørdal, Heidi Larsen, Laila Morkemo Larsen, Elisabeth Steinvik, Wenche Johansen Vatn og Hilde Skånøy med Tom Andre og Line Kristin.

Gang- og sykkelvei mellom Ervika og Nesset har stått på agendaen i årevis, og beboere i området har gang på gang fortalt gjennomlokalavisa og direkte til politikere hvilken trafikal hverdag de lever under.

- Gang- og sykkelveien sto høyt på prioriteringslista, og  grunnarbeidet var allerede gjort. Derfor henger det ikke på greip at Flatval og Melkstaden blir prioritert før Nesset, sa beboerne i 2013 da det ble kjent at fylkesrådmannen hadde prioritert gang- og sykkelvei ved Flatval og strekningen Melkstaden og Hammarvika, selv om de to prosjektene hadde likestilt prioritet fra kommunens side.