I dag fra klokka 10:00 skal alle kommunestyrepolitikerne for første gang kunne si sitt om det nye brannstasjon-forslaget til rådmannen, og som formannskapet har gitt sin tilslutning til.

Kommunestyremøtet starter klokka 10, der brannstasjons-utforminga er første sak. Møtet kan du følge direkte på web-tv.

Start møtet med denne linken (ekstern lenke).

Av øvrige saker som skal behandles i dag, er bl.a.:

Som vanlig avsluttes møtet med orienteringer fra ordfører og rådmann.

Alle saksdokumentene kan lastes ned fra Frøya kommunes nettsider