I dag torsdag kl. 13 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune)

Blant mange saker som skal til behandling er:

  • Videreføring av skuddpremieordninga

  • Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

  • Finansiering utbygging boligfelt Litjslokheia

  • KystNorge - eventuell oppsigelse av avtale om markedsføring

  • Utvidelse av aksjekapital DalPro AS

  • Hitra industripark - salg av næringseiendommer

  • Finansiering av utbygging Dolmøy Næringsområde