- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenørene der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Tilrigging og forberedelser til anleggsarbeidet vil skje før jul. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet for fullt på nyåret i begge prosjektene.

Det sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen gjennom en pressemelding etter at veivesenet nå har signert to nye kontrakter om bygging av Åstfjordkryssinga og ny veg forbi Krokstadøra på fv. 714. Som HF+ skrev i går, inngikk Statens vegvesen torsdag to nye kontrakter om videre utbygging av fv. 714. Statens vegvesen utbedrer fv. 714 på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Kryssinga av Åstfjorden er det største delprosjektet. Her omfatter kontrakten bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny veg, noe som gir ei innsparing på ca. 6 kilometer sammenliknet med eksisterende veg.

Kontrakten om bygging av ny vei forbi Krokstadøra omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesvig og tilhørende lokalveier mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

- Anleggsarbeidet vil etter hvert påvirke trafikken på fv. 714. Mer informasjon om dette kommer senere, opplyser veivesenet.

Nyveien forbi Krokstadøra skal stå ferdig i 2019, mens Åstfjordkryssinga skal stå ferdig i 2020.