Dukkestua ved huset til Gunhild Riiber er blitt lagerplass for de 43 turkassene som skal romme turbok og merketang. Snart skal de røde, vanntette kassene finne hver sin tiltenkte plass, og lokke frøyværinger og tilreisende inn i marka og ut til svabergene. Frøya Turlag er i ferd med å utarbeide både et kart, og et turhefte i lommeformat. Heftet skal inneholde informasjon om turene og også bestå av et klippekort hvor turgåeren kan merke av postene etter hvert som de er besøkt. Merketengene skal ha ulike symbol, slik at de viser at turgåeren har vært på oppgitt post.

- Nå er det bare å komme i gang med å henge opp kassene, men først må vi få klarsignal fra alle grunneierne, sier hun.

For noen av kassene må festes i berget, andre i andre materialer. Utfordringene er mange, men når grunneierne har samtykket ser ikke dugnadsgjengen i turlaget mørkt på arbeidsoppgavene.

Kjentmannsprøven Frøyavandreren har egentlig 40 poster, men enkelte steder, som på Mausund og i Kjærvågsundet blir det satt opp flere, da ikke alle postene er like tilgjengelige for alle.

Stor dugnadsinnsats

Frøya Turlag ligger under Trondheim Turistforening (TT), som igjen er et lag under organisasjonen Den Norske Turistforening (DNT) og ble stiftet i 2006. Det var Lise Andrine Hauge som tok initiativ til laget, og gjennom årene har laget vokst og fått stadig flere medlemmer.

De er mange som jobber med kart, hefter og alt det andre som skal til før frøyavandreren er produsert, og Gunhild Riiber vil gjerne trekke fram en del av dem som har lagt ned mange dugnadstimer.

- Ranveig Riiber, Lise Måsøval, Inger-Marie Øien og Jannie Grønskag er involvert. Randi Gaustad og Jan-Egil Eilertsen har laget liste over skiltene vi trenger, og Jan-Egil har gått de fleste turløypene slik at vi har fått målt distansene. Jeg må heller ikke glemme Raymond Sandvik som har bygget broer mellom noen vann, og laget gjerdeklyver som gjør det greit å forsere gjerdene i marka, sier hun.

Turlaget har også samarbeidet med andre, blant annet for å sikre seg at turløypene går utenfor kjente hekkeplasser for utrydningstruede fugler.

Nåler og litografi

Det skal også lages jakkemerker, pins, som kan kjøpes etter at ti, tjue eller tretti poster er tatt. Det første merket har kommuneblomsten kystbergknappen, merke nummer to har Sletringen som er Norges høyeste fyr. Og etter tretti turer kan turgåerne smykke seg med ei nål med storspoven på. Da daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i 2008 ga hver kommune i landet en art de skulle passe ekstra godt på, var det den nær utrydningstruede storspoven som ble valgt til å representere Frøyas artsmangfolk. Derfor får den markere at tretti av postene er loggført i kortet.

- Og om noen klarer alle de førti postene får de et litografi i gave fra Frøya Turlag, utformet av Kåre Bjørn Huse. Det er prydet med havørn, nummerert og signert, sier Gunhild Riiber.

Hun kan fortelle at turlaget har fått mange gode tilbakemeldinger på arbeidet de holder på med, og på turene de har arrangert.

- Det synes vi er gøy. Det er fritida vår vi bruker på dette, og vi synes det er utrolig moro å få det til, sier Gunhild Riiber.

Alt klart i 2015

Turkasser, skilt og alt det andre som skal være en del av kjentmannsprøven Frøyavandreren koster penger. Mye penger. Heldigvis har Frøya Turlag fått mye økonomisk støtte til prosjektet.

Både kommunen, Marine Harvest og Salmarfondet har bidratt. Den ene store summen, ett hundre tusen kroner fikk de av Lerøy Midnor, finansierte turkassene og turbøkene. Alle kassene er merket med navn på stedet de skal settes opp. Kartet er finansiert av Marine Harvest-fondet, pluss litt fra Salmarfondet.

- Turbøkene kan også brukes som bare turbok, der hvem som helst som besøker posten kan skrive navnet sitt, selv om de ikke er med på Frøyavandreren. Men vi henstiller alle om bare å bruke ei linje i boka hver gang, og ikke skrive turreferat. Vi håper og tror boka også blir en motivasjonsfaktor for å komme seg på tur.

Gunhild Riiber tror kartet vil være i salg i slutten av mai, og håper at alt det andre skal være på plass i løpet av 2015, gjerne før. Det avhenger av frivilliginnsatsen og om økonomien er på plass.

- Når heftet og merkene er klare for kjøp er det bare å begynne. Vi vil legge ut info på flere nettsider etter hvert som det kommer opp nye poster og kasser. Så kan turgåerne ta postene når de er klare. Vi gleder oss som unger!