Hitra kommune har sendt brev til Statens vegvesen der man ber om å få gjennomført en befaring på Fv. 714 ved Kystmuseet i Fillan. Her ble en jente påkjørt i fotgjengerfeltet på tidligsommeren. Statens vegvesen har skissert trafikksikkerhetstiltak i området, og Hitra kommune ved Dag Robert Bjørshol ønsker snarlig avklaring.

- I forbindelse med bygging av Alfo på Fillan ble det fra statens vegvesen i utgangspunktet krevd bygging av forbikjøringsfelt fra Fv-714. I ettertid ble kravet endret med en skissert løsning mot fartsdump/ redusert fartsgrense hvor finansieringen er knyttet opp mot tiltakshaver. Er det mulig å få snarlig arrangert en liten befaring på plassen slik at tiltakene kan avklares og bli effektuert, da Hitra kommune er opptatt av trafikksikkerheten i området. Vi har dessverre allerede hatt en hendelse ved fotgjengerovergangen i sommer, skulle gjerne ha sikret oss at tilsvarende hendelser ikke opptrer igjen. Ber om tilbakemelding på når en slik avklaringsrunde kan arrangeres, skriver Bjørshol i en epost til seksjonssjef Erik Jølsgard i Statens vegvesen.

Foreslår fartshumper

Det har i vår vært mye fokusert på fotgjengerfeltet ved Kystmuseet etter en ulykke der ei lita jente på sykkel ble påkjørt. Mange har krevd at det gjøres noe for å forbedre sikkerheten for myke trafikanter som passerer fylkesveien her. Seksjonssjef Jølsgard sa til lokalavisa Hitra-Frøya i slutten av mai at Statens vegvesen innen kort tid formelt kommer til å foreslå at det blir gjort tiltak på fylkesveien for å senke farten på bilene gjennom området.

- Det vi har tenkt å foreslå, er å lage en strekning på ca 200 meter rundt dette kryss-området. Vi kommer med forslag om å sette ned fartsgrensa til 40 km/t med tilhørende fysiske, fartsdempende tiltak, opplyste Jølsgard. De fysiske tiltakene som foreslås er fartshumper - såkalte modifiserte sirkelhumper.

- Dette er en utforming som er noe "snillere" ved passeringene enn de tradisjonelt utformede humpene, forklarer han.

- Klart innen kort tid

Seksjonssjefen fortalte videre at veivesenet kommer til å sende over dette forslaget til uttalelse hos politiet, kommunen og fylkeskommunen innen kort tid.

- Vi setter igang en prosess om fartgrenser når vi mener det ligger innenfor kriterierne. Saksgangen er da at vi kommer med et forslag til tiltak, som vi så sender ut til høring. Da er det egentlig opp til hvilken måte politiet og kommunene behandler dette på, hvor fort det går. Det hender det går fort, det hender vi må purre opp svar. Men jeg regner med at med det fokuset dere har vært med på å skape på dette området, så kommer de involverte til å svare kjapt, sa Jølsgard.

- Snakker vi måneder eller år?

- Vi tenker at forslaget er klart innen et par-tre uker. Når vedtak så blir fattet, blir tiltaket satt i produksjon fra vår side.

- Men det er vel alltid et spørsmål om penger?

- Dette er ting som dukker opp til stadighet og en del av våre prioriterte oppgaver. Vi har budsjetter til slike tiltak, svarte Jølsgard.