Ærlig talt Mollan og Lernes:

Mener dere at kutt og nedlegging av eldreombud er bra?!

Eldreombud opprettet av et enstemmig Storting ved lov av 08.06.2020, virksomhet åpnet april 2021; foreslått lagt ned etter 1.halvar 2023 pga.statlig økonomi!

- Et Eldreombud som fremmer eldres interesser og følger med på eldres situasjon.

- Et Eldreombud som taler eldres sak ovenfor offentlig og privat virksomhet.

- Et Eldreombud som tar opp eldres interesser og behov på alle arenaer i samfunnet.

At et politisk forslag ved saldering av statsbudsjettet med en virkning på 1 million kroner, og som ser bort fra Eldreombudets viktige funksjon i samfunnet, kan betraktes som "bra" ?

Det skjønner ikke jeg.

Egil Hestnes