Først vil jeg ta avstand fra mye av det en kjent sambygding skriver i sitt innlegg i HF nå nylig. Han tar på seg hatten til den såkalte Velforeninga og påberoper seg at han snakker for "Folkets vilje" for ny bru i øst. Jeg vil ha meg frabedt å bli brukt slik i en sak jeg er svært uenig i. Dette vet jeg at også gjelder for mange andre her i Sundet. Han kommer med påstander som er delvis feile og helt feile og mye misvisende synsing. Dette må være debatten om plassering av ny bru i Sundet sitt lavmål så langt, med ett spesielt unntak.

Jeg er svært skuffet over de borgerlige partiene på Hitra sin holdning til saken og Hitra Høyre i særdeleshet. Jeg var medlem og aktiv i partiet i mange år, men meldte meg ut grunnet en sak jeg var svært uenig med Erna i. Lokalt har jeg imidlertid fremdeles holdt en knapp på Høyre, men grunnet denne saken er jeg kommet i tvil. Det jeg synes er uforståelig er at jeg vet at tilrettelegging for næringslivet står høyt på agendaen for partiet og likevel går imot bru i Vest.

Jeg viser til innlegg i HF fra sterke næringslivsaktører nå nylig. Tidligere fiskerisjef og regiondirektør for fiskeri og havbruk Alf Albrigtsen og regiondirektør i NHO Tord Lien. I tillegg innlegget fra Edvard Ulvan, som har hatt lang fartstid innen samferdsel på øyene. Alle disse argumenterer sterkt for ny bru i Vest grunnet industrianlegget i Ulvan. Når/hvis MOWI flytter fra Ulvan ligger dette klart for nye aktører med sjørelatert næring. Kystverket har brukt store ressurser for å utbedre leia inn til anlegget for større båter. Kommunen har totalt brukt ca 10 mill. på anlegget opp gjennom åra. Bru Vest vil i tillegg gjøre at all tungtrafikken til anlegget slipper å kjøre gjennom tettbebyggelsen. Vi slipper også at noen av dem blir stående fast i "Dovrebanen" vinters  tid og sperre veien i timesvis. I sum en vinn-vinn-situasjon.

Det er da i sum helt ubegripelig at Høyre (og FrP) går imot dette. Vi må se 50 år fram i tid og ikke bare dit nesen rekker.

Nils Ivar Selvåg