Kystverket påpeker flere ulovlige bestemmelser i Hitra kommunes forslag til ordensforskrift om bruk av og orden i havner og farvann. Det kommer frem i deres høringssvar til forskriften som gikk ut 7. februar. Forskriften er tenkt å erstatte den midlertidige forskriften som ble vedtatt i fjor.

Kystverket mener forskriftens bestemmelser om forbudssoner for vannscooter og lignende fartøy, ikke oppfyller vilkårene om at de skal gjøres en konkret fagvurdering som begrunner forbudet.

- Etter vår vurdering er Forskriftsmalens krav for å kunne sette et forbud mot vannscootere og lignende motordrevne fartøy ikke oppfylt, og § 9A punkt 3 ii og iii i ordensforskriften for Hitra kommune er følgelig ikke lovlig, skriver Kystverket.

Det betyr at også den gjeldende midlertidige forskriften er ulovlig.

- Vi håper de lokale politikerne rydder opp og får opphevet den midlertidige ordensforskriften som så hastig ble vedtatt i fjor sommer. Kystverkets merknader levner liten tvil om at det kommunen har vedtatt er ulovlig, mener hitterværingen Christian Hammernes, leder i Norges vannscooterforbund.

Ny behandling

Kommunen må derfor behandle forskriften på nytt, sammen med Kristiansund og Nordmøre havn. Ordfører Ole Haugen orientert om saken i forrige kommunestyremøte.

- Forslag til ny og permanent forskrift har vært ute på høring. Dette må nå først sammenfattes og vurderes. Jeg tror det må innses at den ikke kan vedtas slik den var lagt ut. Jeg har invitert alle nabokommuner til et samarbeid, men lyktes ikke med det. Noen har funnet det formålstjenlig å gjengi dette, bl.a via Frøya.no, som at jeg har bedt våre naboer om å «gjøre som oss». Men det har jeg altså ikke: Jeg har spurt om et samarbeid, og det er noe ganske annet. Vi må samordne vår forskrift med havneselskapet (KNH). Og sist mandag ble man der, i styret, enige om at KNH og Hitra kommune jobber videre med dette i lag, og da slik at dette kan danne mal for alle kommuner i KNH, sa ordfører Ole Haugen, i følge protokollen.

Han vil også involvere Norges vannscooterforbund ved leder Christian Hammernes, som hele tiden har ment at forskriften har vært ulovlig.

- Det hører med til historien at jeg også har funnet det nødvendig å invitere vannscooterforbundets leder til et møte, og dato for dette er nå avklart.

Forundret over prioriteringen

Hitterværingen Hammernes mener det er unødvendig av kommunen å fortsette arbeidet med ny ordensforskrift.

- Norges Vannscooterforbund er forundret over at man nå en tredje gang ser ut til å skulle utrede muligheten for vannscooterforbud gjennom en ordensforskrift. Man må ikke behandle på nytt, man kan følge Kystverkets anbefaling om heller å se på behovet for endringer i fartsforskriften. Har ikke kommunen andre prioriterte områder å bruke sine ressurser på, sier Hammernes til lokalavisa.

- Man skulle tro to forskrifter med ulovlige bestemmelser burde fortelle politikerne at dette ikke er mulig. Det vil være naturlig å lytte til det Kystverket anbefaler kommunen om, og å heller se på fartsforskrift, som da etter loven må gjelde alle typer fartøy, poengterer Hammernes.

Vil heller ha holdningsskapende arbeid

I sitt svar på invitasjonen til møte med kommunen, skriver Hammernes at vannscooterforbundet tenker seg holdningsskapende arbeid fremfor regulering.

- Det er forbundets ønske at man nå kan starte arbeidet med holdningsskapende arbeid mot brukere av vannscooter og ikke benytte all vår tid på å følge opp kommunale vedtak som tar sikte på å forby fartøystypen vannscooter over store deler av kommuner og landet. En tett dialog med kommunene ser vi på som en mulighet for å fremme en felles sak der allerede ulovlig eller uønsket adferd blir satt i fokus, og ikke forbud som rammer brukere av fartøystyper som følger det eksisterende lovverket. Jeg har stor tro på at Hitra kommune når man har fått sett på saken på nytt og i ett nytt lys vil se at behovet for regulering av vannscooter kanskje ikke er så stort som man først har lagt opp til i og med at flere områder allerede er regulert blant annet av fartsbestemmelser i kommunen.

Kommunen bør trolig også se noe mer til Plan og bygningsloven, verneforskrifter og fartsforskrift fremfor ordensforskrift om man allikevel føler det er nødvendig å regulere spesifikke områder i kommunen. Norges Vannscooterforbund har nok langt på vei ett felles syn med ordføreren og rådmannen når det gjelder bruk av vannscooter enn man kanskje skulle tro. Men vi forventer at man følger lovverket og ivaretar alle innbyggeres interesser og sikkerhet så langt det lar seg gjøre om man velger å regulere områder, skriver Hammernes.