- Jeg kan her garantere en utbetaling i 2018. Men hvor mye, det er avhengig av hvor mye som blir kjøpt av det kapasitetstilbudet som nå ligger ute. Men hvis all kapasitetsøkning blir kjøpt, vil det bli vesentlige midler.

Det sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i dag fra Stortingets talerstol. Norske kystkommuners forventninger til utbetaling fra havbruksfondet var tema under spørretimen.

Som skrevet tidligere i dag, brukte stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), en artikkel fra lokalavisa Hitra-Frøya som utgangspunkt for sitt spørsmål til fiskeriministeren. Pollestad viste til et intervju i lokalavisa Hitra-Frøya i høst, der statssekretær Roy Angelvik tallfestet hvor mange millioner kroner som kan tilfalle kommunene Hitra og Frøya gjennom havbruksfondet. Både fungerende Frøyaordfører Pål Terje Bekken (Ap) og Hitraordfører Ole L. Haugen (Ap) var den gang avventende til å slippe jubelen løs.

Spørsmålet Pollestad stilte var: "Fiskeriministeren er raus med lovnadar om vekst i oppdrettsnæringa og tilhøyrande utbetaling til vertskommunane. Realiteten er at det har vore lite vekst dei siste åra. Kan det lovast vekst i 2018, og korleis har statsråden tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte?"

Fiskeriminister Sandberg forklarte og svarte at det er næringa selv som må kjøpe de oppdrettskonsesjonene som nå blir tilgjengelige for at havbruksfondet skal fylles med penger til kommuner og fylkeskommuner.

- Vi styrer ikke selve produksjonen i selskapene

- Det er myndighetene som tildeler tillatelser til økning i produksjonskapasitet, men vi styrer ikke selve produksjonen i selskapene. Derfor kan verken jeg eller Pollestad garantere at det blir produksjonsvekst i 2018 eller videre i årene framover. Det er imidlertid en sammenhang mellom tilgjengelig kapasitet og produksjon. Denne regjeringa innførte i høst et nytt system for kapasitetsjusteringer (trafikklys-systemet, red.anm.). I slutten av oktober ble første kapasitetsvurdering foretatt. Det innebærer at allerede nå har vi tilbudt næringa en vekst på 2 prosent på eksisterende biomasse. Senere i år vil flere konsesjoner tilbys på auksjon. Det betyr at vi allerede har fulgt opp lovnadene våre om å få på plass økt kapasitet. Vi har også fulgt opp lovnaden om at vi skal øke tilbudet gjennom auksjon, sa Sandberg.

Ønsker mer forbeholdenhet

- Svaret undret meg litt, men jeg er glad for at ministeren nå tar litt mer forbehold. Denne veksten er viktig for næringa, men også for vertskommunene. Det er betydelig spenning knyttet til om de er i stand til å ta imot veksten, og også hvor mye den kan gi av inntekter. Der er ikke statssekretæren så forbeholden, fulgte Pollestad opp.

Sandberg svarte:

- Hvorvidt tilbudet tas ibruk kan jeg jo ikke garantere, det kan bare næringa. Og om det fører til økt produksjon, det ligger til næringa. Men mange aktører har allerede kjøpt og dette er rene penger som går rett inn på havbruksfondet. Derfor kan jeg her garantere en utbetaling i 2018. Men hvor mye, det er avhengig av hvor mye som blir kjøpt av det kapasitetstilbudet som nå ligger ute. Men hvis all kapasitetsøkning blir kjøpt, vil det bli vesentlige midler.

- Det hadde vært fint om statssekretæren og ministeren var litt mer forbeholden også når disse tallene blir presentert i media, sa Pollestad.

- De aller, aller fleste forstår det at det først må kjøpes kapasitet før det kommer penger på konto, svarte Sandberg.