Bussulykken i Børøsundet 29. januar, der en skolebuss krasjet inn i et bolighus, etter å ha sklidd av den isglatte grusveien, fikk kommunestyret til å vedta en klar formaning om bedre veivedlikehold til Trøndelag fylkeskommune.

Kommunestyret vedtok å be fylkeskommunen om å lage en skisse til hvordan kommunene kan involveres i prioriteringsarbeidet i forhold til vedlikehold og standardheving på fylkesveiene i Trøndelag.

Det ble i samme vedtak sendt bestilling til rådmannen om å komme tilbake med en sak om prioritering av fylkesveier i forhold til vedlikehold og standardheving/asfaltering.

Venstre ved Torfinn Stub - og Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet kom med hver sin uttalelse til fylkeskommunen med krav om bedre vedlikehold av fylkesveiene. Begge uttalelsene ble vedtatt som et tredje punkt i vedtaket, der det står at kommunestyret slutter seg til uttalelsene.

Venstres uttalelse kan du lese her:

De andre partienes uttalelse kan du lese her:

Venstre hadde også bedt sitt fylkesparti om å ta spørsmålet opp i fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

- Det er andre gangen på under ett år at Børøsundet har vært gjenstand for ganske mye fokus. Forrige gang ble det stilt interpellasjon til fylkesordføreren, der han avviste å gå videre med saken. Nå stilte Elisabeth Paulsen fra Venstre spørsmål i fylkesutvalget like før helga. Da kom det svar fra fylkesrådmannen, fortalte Stub.

Torfinn Stub(V).

I følge Stub svarte fylkesrådmannen slik:

- Fylkesrådmannen forholder seg til politiske vedtak. Det ble stilt spørsmål knyttet til veien gjennom Børøsundet i april 2017. Svaret da var det er mulig å asfaltere veien, men at dette krever ekstra bevilgninger og omgåelse av retningslinjer for politisk prioritering fra både tidligere nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner da veien ikke er prioritert. Fylkesrådmannen har varslet en prosess med utforming av en delstrategi for vei, som etter planen skal være ferdig i oktober 2018. I den forbindelse vil fylkeskommunen bli utfordret på retningslinjer for politisk prioritering innenfor veiområdet. Inntil dette er vedtatt vil fylkesrådmannen oppfordre fylkesutvalget til å følge retningslinjer for politisk prioritering som er forutsigbare for omgivelsene.