Regiondirektør i Udi, Rune Vordahl, beklager i en e-post til Hitra kommune at de ikke har gitt informasjon om at Gammelsætra skal brukes som asylmottak.

- Vi viser til e-post fra ordfører av 21.1.2016. Vi beklager sterkt at det ikke er gitt eget varsel til Hitra kommune om at vi 14.12.2015 utløste en opsjon på 30 tilleggsplasser i vår avtale med Norsk Motttaksdrift AS. Opsjonen hadde én måneds varslingsfrist, skriver Udi til Hitra kommune.

Udi skriver også at tilsvarende beklagelse vil bli gitt til Steinkjer og Kristiansund kommuner, som heller ikke har fått slikt varsel.

- Nå står det riktig nok i vårt brev til Hitra kommune av 30.11.2015 at det på grunn av kapasitetsbehovet må legges til grunn at opsjonsplassene vil bli tatt i bruk så raskt som mulig. Men dette er allikevel ikke godt nok, erkjenner Vordal.

I brevet opplyser Udi om at vertskommunetilskuddet vil bli justert opp som en følge av de ekstra plassene.