I forbindelse med landbruksplana for Hitra kommune i 2004 fikk elevene i 10. klassen ved Hitra ungdomsskole i Fillan  tilbud om å bli med på et avløser kurs i skoletida.

På Hitra var det vanskelig få tak i kvalifiserte avløsere, så for å få folk til å bli interessert i landbruket, satte kommunen i gang tiltak for å verve flere.

For å rekruttere ungdom fikk  10. klassingene på Hitra ungdomsskole tilbud om et avløserkurs i regi av Ingvild Størkersen i landbruksetaten som samarbeider med Hitra ungdomsskole, Hitra bondelag, Hitra småbrukarlag og landbrukstjenester i Sør-Trøndelag.

Innen påske skulle elevene ha vært ute i praksis fem kvelder til forskjellige bønder på Hitra som støtter prosjektet.

-Vi har fått med ca 20 frivillige bønder som vil ta imot elevene og lære dem opp, fortalte Ingvild Størkersen.

Hanna Jenssen fra Oldervika i Fillan, Linn Therese Hammernes fra Glørstad, Marius Tande fra Fillheia og Sondre Fjeldberg fra Vikstrøm var  fire av de 24 kursdeltakerne, og de syntes det var gøy med dyr.

- Vi meldte oss på fordi vi kan få sommerjobber og helgajobber i fjøs etter kurset, sa de.

Sondre sa at han ville ta kurset fordi han da kan jobbe og  tjene penger på det senere,

-Åsså slæpp vi nå skolen da, smiler Linn Therese.

En dag var de på befaring og omvisning i fjøset til Paul Sverre Skaget. Der fikk de kjeledress og skikkelige fjøsstøvler fra landbrukstjenesten i Sør-Trøndelag før de tok fatt på arbeidet.