Kystmuseet ønsket å møte fiskeriminister Per Sandberg samtidig mens han var på sjømatdagene på Hell 16. januar. De ville gjerne en halvtimes ledig stund til å snakke om videre fremdrift i saken om søknaden om tre såkalte spesialkonsesjoner som Museene i Sør-Trøndelag(MiST) fikk avslag på fra Fiskeridirektoratet i juni i fjor.

Det kommer frem i et brev museumsdirektør Svein Bertil Sæther sendte til fiskeriministeren 10. januar.

- Jeg viser til vårt møte med statsråden i januar 2017, og antar at statsråden er orientert om sakens gang og den videre prosessen knyttet til etableringen, skriver Sæther.

Spesialkonsesjonene, som tilsvarer tre merder, kan potensielt produsere drøyt 3.000 tonn laks før slakting. Med den siste tids laksepriser kan Kystmuseet sitte igjen med mellom 50 og 90 millioner kroner per produksjonssyklus.

Pengene vil Kystmuseet bruke til å bygge Norsk Havbruksmuseum «Ægir» ved hurtigbåtterminalen og kystmuseet på Sandstad.

MiST klaget på avslaget til Nærings- og fiskeridepartementet. Der ligger saken ennå. Kystmuseet har flere ganger vært i kontakt med statssekretær Roy Angelvik angående klagesaken.

- Vi forstår det slik at det har vært omforent mellom statsråden og statssekretær Angelvik at han håndterte saken videre. MiST har bl.a. hatt møte med statssekretær Angelvik i juni i fjor, samt at vår advokat også har hatt et telefonmøte med statssekretæren i første del av september i fjor for å utdype søknaden. Videre er klagen supplert skriftlig med ytterligere opplysninger. MiST har forstått det slik, og lagt til grunn, at saken er tilstrekkelig opplyst fra MiST sin side til at departementet kan fatte sin beslutning. MiST har videre forstått det slik at saken er klar for sluttbehandling – det gjenstår bare å «trykke på knappen» og fatte et vedtak, skriver Sæther i brevet.

Men han er bekymret over den lange saksbehandlingen.

- MiST og stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag har full tillit til statssekretær Angelvik i saken, men er utålmodige med å komme i gang med etableringen av Norsk Havbruksmuseum. Vi er noe bekymret for sakens utfall gitt den lange saksbehandlingstiden i departementet.

- Begynner å haste

Men det ble ikke noe møte med Per Sandberg. Til lokalavisa sier Sæther at det begynner å haste med å få svar på søknaden.

Hvor viktig er det å få avklart dette med tanke på å bygge Ægir?

- Det er viktig hvis vi skal kunne åpne den nye delen av museet til 50-årsjubileet for norsk havbruksnæring i 2020. Da begynner det å haste, sier Sæther.

- Hva skjer hvis dere ikke får de tre konsesjonene?

- Da får vi se om Norge ønsker et nasjonalt havbruksmuseum. Men så langt har vi ikke fått noen negative signaler, så vi håper fremdeles på et positivt svar.

- Følger opp

Lokalavisa har vært i kontakt med statssekretær Angelvik, som ennå ikke kan si noe konkret om hvor saken står.

- Jeg følger opp behandlingen i departementet, og kan si at det ennå ikke er tatt en endelig beslutning i saken, sier Angelvik til lokalavisa.

Slik kan Ægir komme til å se ut. Illustrasjon: Skibnes arkitekter.