Arbeidene med å bygge det nye vannbehandlingsanlegget ved Strandavatnet er godt i gang, melder  Hitra kommune

Anlegget skal ha kapasitet til å forsyne de nye fabrikken til både Lerøy og eventuelt Marine Harvest på Jøsnøya.

I følge kommunen er vannbehandlingsanlegget på vel 800 kvm, der om lag halvparten som rommer vanninntak og behandlingsanlegg, ligger under jorda.

For å sikre nok råvann til anlegget bygges det demning i den østre enden av Strandavatnet. Denne vil sørge for å hevde vannstanden med to meter.

Anlegget skal produsere 1,5 millioner kbm vann i året, eller drøye 4 millioner liter hver dag!