Stenger seks Laksevei-tunneler midt på dagen

Dette bør du lese hvis du skal kjøre Lakseveien torsdag.

Fossantunnelen og Snilldalstunnelen. 

Trafikk

Statens Vegvesen fortsetter vedlikeholdsarbeidet på våre lokale tunneler. Dette innebærer at flere tunneler langs Lakseveien (Fv. 714) må stenges i perioder på 15 minutter (10. august).

Skal du med bil til eller fra øyregionene denne dagen, kan det derfor være greit å merke seg følgende stenginger:

De to nye tunnelene (Fossan- og Snilldalstunnelen) mellom Krokstadøra og Våvatnet stenges i perioder  kl. 9.00 -  10.30.

Perviktunnelen ved Sunde stenges i perioder kl. 11.00 - 12.00.

Valslagtunnelen stenges i perioder kl. 10.00 - 11.30.

Brattstiåstunnelen ved Fenes stenges i perioder 10.00 - 11.30.

Fenestunnelen stenges i perioder kl. 10.00 - 11.30.


Da er det klart for resten av Lakseveien

Regner med byggestart allerede fra høsten.Videotur gjennom de nye tunnelene

Lokalavisa fikk prøvekjøre de nye tunnelene forbi SnilldalenMå oppgradere for å tekkes nye sikkerhetskrav

Fire Laksevei-tunneler tilfredsstiller ikke de nye sikkerhetskravene.