Ordfører Ole Haugen foreslo i siste formannskapsmøte å videreføre Flekkmarihåndprisen, som første gang ble utdelt under et kommunestyremøte i fjor. Da var det Jan Eivind Nordsteien Skarsvåg som fikk prisen for sin innsats som miljøagent og rydding av plastsøppel i fjæra.

Haugen ønsker å dele ut denne prisen under Hitterkvelden i år, til barn og ungdom som har gjort en innsats for miljøet.

Under diskusjonen i formannskapet ble det også enighet om at det skal deles ut egen pris til barn eller ungdom som viser omtanke og omsorg for andre, og er gode forbilder.

Ordføreren og rådmannen fikk i oppgave å legge frem konkrete forslag til prisutdelingene til neste formannskapsmøte.

Under Hitterkvelden deles det ut flere priser, som kultur, frivillighets- og næringsprisen.