Frøya kommunestyre valgte for en måned siden å utsette stadfestingen av Valen boligfelt. Dette på grunn av uroen som hadde oppstått i den lille grenda med cirka 120 innbyggere. Pål Storøs reguleringsplan for egen eiendom tar høyde for inntil 57 nye boenheter.

Grendalagsleder Endre Gunnild gikk i forkant at kommunestyremøtet ut i lokalavisa og ba politikerne tenke seg om, og i alle fall sørge for å få til et møte der beboerne i grenda ble hørt, før man stadfestet noen plan.

I dag kom saken opp på nytt, etter at et slikt grendamøte ble avholdt forrige torsdag. Referatet fra møtet ble lagt fram for politikerne, og bidro til at planen ble stadfestet i et enstemmig vedtak.

I følge referatet ønsker grendalaget at planen blir gjennomført, men at det settes rekkefølgekrav til når de ulike områdene skal bygges ut, og at utbyggingen skjer i tett dialog med de fastboende. Referenten konkluderer med at om dialogen hadde vært på plass tidlig i prosessen så ville man unngått mye av uroen.

Dette ble også kommentert av politikerne:

- Som jeg sa i forrige møte, er denne planen egentlig en gladsak. Jeg ønsker flere slike initiativ fra private rundt om på Frøya. Men så har vi fått det uheldige at det har oppstått «krig» i grenda på grunn av dette. Derfor ser jeg det var riktig at vi utsatte saken en måned, og fikk et slikt meklingsmøte. Jeg synes det viser at vi klarer å framstå som fredsmeklere, når det det først har oppstått en sånn «krig», sa Olaf Reppe (Frp).

Planen ble vedtatt uten endringer. Det vil si at grendalaget ikke fikk gehør for sitt ønske om rekkefølgekrav.

- Vi hadde håper de kunne få inn dette med rekkefølgekrav. Det ville vernet de i grenda som blir mest utsatt ved utbygging. Men når det nå ble sånn, så ønsker vi lykke til med utbyggingen, vi, sier grendalagsleder Endre Gynnild.

Planen ble også vedtatt uten at man tok bort deler av området avsatt til seniorboliger. Fylkeskommunen hadde stilt vilkår, og krevd at det mest sjønære området ble tatt ut av planen. I følge teknisk sjef Andreas Kvingedal kan dette bety at planen må til mekling, selv om kommunen nå har egengodkjent den.