I en artikkel på vegvesen.no, som lokalavisa har fått lov til å gjengi, skriver Statens vegvesen at man er inne i en svært krevende fase av brubyggings-prosjektet.

- Vi er nå i full gang med anleggsarbeidet på begge prosjektene Åstfjordkryssinga og ny vei forbi Krokstadøra, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

På Mjønes er klargjøringa for brufundamenter kommet godt i gang. Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

I gang med Åstfjordbrua

Åstfjordbrua blir ca. 735 meter lang. Det høyeste punktet på brua blir 40 meter over vannflata. Seilingshøyden blir 25 meter. Brua skal ligge på sju søyler med oval form. De vil bli 1,6x6 meter tjukke. Se illustrasjoner av brua og kart over traseen.

- Planleggingen for å få til logistikken på brubygginga er svært krevende. Blant annet skal vi senere i anlegget bruke en stor lekter det kun finnes to av i Norge for å støpe og sette ned to senkekasser på sjøbunnen, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Oversikt fra sør mot Mjønes (Illustrasjon: Statens vegvesen)

I Åstfjorden ankom nylig to mindre lektere. Mer og mer utstyr vil komme på plass den nærmeste tida.

- Fra disse lekterne holder vi nå på å mudre, altså at vi graver på sjøbunnen for å gjøre klart til bygging av brufundamentene, forklarer Karlsen.

- Etter mudringa er neste fase i arbeidet med brua å bygge brufundamentene. Da skal vi presse 56 pæler om lag 25 meter ned i bakken. Deretter skal vi bygge fundamenter oppå pælene. Disse pælene er med på å bidra til at brua står støtt og at den tåler påkjenningene fra vær, vind og vann. Dette regner vi med å begynne med i mars. Så langt har det ikke dukket opp noen overraskelser på sjøbunnen, men vi er spente på hva vi vil møte på når pælinga begynner, sier Karlsen.

Arbeidet med brua vil innebære at fv. 714 må stenges i tre helger, men dette blir ikke før i 2019.

Mudringa i Åstfjorden foregår fra lektere. Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

Begynner å sprenge Mjønestunnelen

Åstfjordkryssinga består også av to tunneler; Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter). Arbeidet med Mjønestunnelen skjer først.

- Den siste tida har vi jobbet med forskjæringene til Mjønestunnelen. Vi begynner å sprenge selve tunnelen om rundt to uker, sier Karlsen.

- Vi starter arbeidet med forskjæringene til Slørdalstunnelen snart. Å sprenge tunnelen begynner vi med i mai/juni. Da vil vi begynne fra Mjønesaunet-sida først, før vi etter hvert vil sprenge tunnelen fra begge sider, sier Karlsen.

Arbeidet med ny veg forbi Krokstadøra består i stor grad av sprenging og masseflytting Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

Åstfjordkryssinga innebærer også bygging av ca. 1500 meter ny veg i dagen. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny veg, noe som gir ei innsparing på ca. 6 kilometer sammenliknet med eksisterende veg rundt fjorden.

I gang også ved Krokstadøra

Prosjektet ny veg forbi Krokstadøra omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

- Vi er godt i gang også her, og ligger litt foran opprinnelig framdriftsplan. Arbeidet består i stor grad av sprenging og flytting av store mengder masser. Vi er også kommet langt med å klargjøre for sprenging av Ålitunnelen, og med Bergselvbrua er vi godt i gang med fundamenteringa, sier Karlsen.

Fundamenteringa for Bergselvbrua utenfor Krokstadøra er godt i gang. Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

Sprenging ved Melvatnet

Ved Melvatnet, på toppen av Ulvstubakken, skal det sprenges ut stein til bruk i den nye vegtraseen forbi Krokstadøra. Først skal skogen ryddes bort.

- Vi starter å sprenge om en måneds tid. Da har vi behov for å stenge vegen. Stengingene vil bli varslet på SMS, sier Karlsen. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.

Seks kilometer kortere

- Trøndelag fylkeskommune har de siste årene satset stort på å bygge ut Laksevegen med mål om å forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Nå er turen kommet til Åstfjordkryssinga og ny veg utenom Krokstadøra. Åstfjordkryssinga er det absolutt største delprosjekt i den helhetlige utbygginga av Laksevegen. Delprosjektet korter inn vegen med seks kilometer og gir følgelig en stor reduksjon i reisetid. I tillegg blir også trafikksikkerheten kraftig forbedret, sier prosjektansvarlig Torben Jensen i Trøndelag fylkeskommune.

Forberedelsene til å sprenge Åltiunnelen er kommet langt. Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

Statens vegvesen bygger ut fv. 714 Laksevegen på vegne av vegeier Trøndelag fylkeskommune. I oktober i fjor inngikk Statens vegvesen to kontrakter; en med arbeidsfellesskapet Metrostav NUF/Bertelsen & Garpestad om bygging av Åstfjordkryssinga og en med Bertelsen & Garpestad AS om bygging av ny veg forbi Krokstadøra.