Sist fredag kom meldingen om at Erviks Laks og Ørret kan være smittet av den fryktede laksesykdommen ILA(infeksiøs lakseanemi).

- Hvis det blir bekreftet, så må vi slakte ut hele lokaliteten. Da står vi uten noen fisk fra 2016-generasjonen, sa daglig leder, Synnøve Grinnen Ervik tidligere i uken.

- En liten tragedie

Laksen på Kamholmen ble satt ut i år, veier bare 200-300 gram, og skal normalt slaktes ut neste høst. Familieselskapet er Frøyas minste oppdrettsselskap, og har to lokaliteter med produksjon for tiden. Begge ligger rundt Uttian.

- Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg. Det er en liten tragedie for oss hvis vi må slakte ut. Hele livsgrunnlaget taes bort. Men vi må bare ta det som kommer, sa Ervik.

I dag(fredag) melder Mattilsynet at sykdommen er bekreftet, og laksen må slaktes ut. Det påvirker også anlegge i nærheten, ved at det nå blir lagt restriksjoner på anleggene.

Båndlegger området

- Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31517 Kamholmen i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Lokaliteten drives av Erviks Laks og Ørret AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett i området må unngå spredning av sykdommen.

Den 16. september har Mattilsynet stadfestet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved Kamholmen samt analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Oppdrettsanlegget og nærliggende anlegg er båndlagt. De nærliggende anleggene er båndlagt fordi det er korte avstander mellom anleggene og dermed fare for smittekontakt. Forbud mot å ta fisk ut av anleggene og andre restriksjoner er pålagt for å hindre smittespredning, skriver mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet arbeider med å spore smitte og å vurdere videre tiltak.

- Siden ILA er påvist ved Kamholmen, vil grensene for kontrollområdet ved Frøya endres. Mandag 19. september arrangerer Mattilsynet et møte med lokale oppdrettere for å diskutere utvidet kontrollområde på Frøya.

Område med mye oppdrettsfisk

Kamholmen ligger like utenfor kontrollområdet for ILA som ble opprettet etter utbrudd av ILA på to lokaliteter i Frøya i april. Dette er et oppdrettstett område med flere lokaliteter med fisk av ulik størrelse. Området grenser til andre områder der det også er mye oppdrettsfisk.