Hva er kjærlighet?

Hva betyr å elske?             Kan man elske den man vil?

Flagget i regnbuens farger har blitt et symbol på fri kjærlighet!

I år har hele juni måned symbolisert fri kjærlighet, og i noen private flaggstenger vaier flagget fremdeles for å vise hvor viktig det er å få elske den man vil, uavhengig av kjønn eller legning.

Mitt debattinnlegg i Hitra-Frøya den 4. juli, har skapt en voldsom respons, og noen av reaksjonene føler jeg at jeg må kommentere. Men først vil jeg forsøke å definere hva kjærlighet er og hva det betyr å elske noen.

Og jeg vil stille følgende spørsmål; når har det vært forbudt å elske den man vil?

Kjærlighet kan bety så mye, å elske noen betyr ikke nødvendigvis at du er tiltrukket seksuelt av den du elsker. Kjærlighet er en menneskelig følelse, vanligvis rettet mot et annet menneske.

Som oftest skildres kjærlighet som følelser mellom to mennesker. Det kan være den romantiske kjærligheten eller kjærligheten til andre personer som står deg nær. Vi elsker både familie, venner, men også våre kjæledyr. Det kan også være kjærligheten til Gud, til fedrelandet eller materielle ting. Kjærlighet er å være glad i noen eller i noe.

Pride har skapt en illusjon om at det ikke har vært lov å elske den vi vil, men det er i tilfelle en feil påstand. Pride har blandet begrepene ”å elske” med det ”å elske med”.

Kjærligheten kommer fra hjertet, ”jeg elsker deg fra bunnen av mitt hjerte” heter det, men selvfølgelig så skapes disse følelsene i vår hjerne.

Jeg forstår ikke hva Pride mener med at de vil elske den de vil, det er ingen som kan nekte deg å elske den du vil. Da må i tilfelle noen gå inn i hjertet eller rettere sagt inn i hjernen din for å manipulere følelsene du har, og da beveger vi oss inn i en ”science fiction” verden.

Når loven som forbød homofili ble fjernet for 50 år siden, så gikk vi ikke inn i en ny tid som tillot oss å elske den vi vil, det har vært fullt lovlig siden Adam og Eva.

Det som ble tillat etter at homoloven ble fjernet, var at man kunne elske med den man vil, uavhengig av kjønn og legning, og det er noe helt annet, for da snakker vi om sex.

Å blande disse begrepene tror jeg Pride har gjort bevisst, og de fleste har latt seg manipulere til å tro at fjerning av homoloven har medført at nå kan vi elske hvem vi vil, men det har det altså aldri vært noe forbud mot.

Så vil jeg kommentere noen av misforståelsene og påstandene som har blitt presentert i Hitra-Frøya:

Thomas Johan Brostad Rønningen.

Du og jeg har nok forskjellig syn på hva som er greit å gjøre offentlig, og det har sikkert med generasjonskløften å gjøre. Der du synes det er greit at to menn kliner offentlig, synes jeg at dette hører privatlivet til, men dette gjelder ikke bare homofile, men alle uansett legning.

Ja, jeg mener Pride ikke har noen rett til å påvirke hva skoler og barnehager skal undervise i om kjønn og seksualitet. Det er mulig jeg er akterutseilt innen dette området, men jeg har ingen forståelse for at den læreplan du referer til skal være en del av pensum i norske skoler, og i hvert fall ikke i barnehager.

De som har barn i skolepliktig alder i dag reagerer også på mye i denne læreplan. Kan bare nevne en far som var helt fortvilet over at hans 8 år gamle sønn skulle definere hvilket kjønn han tilhørte. Dette er noe som opprører folk flest.

Når det gjelder endring av flaggloven, så har du helt sikkert rett i at det har kommet en lovendring som sier at kommuner selv kan velge å flagge med regnbueflagget.

Du nevner også at endringen gjelder en mer generell frihet til å flagge med andre flagg enn det norske fra offentlige bygninger, og du nevner spesielt FN-flagget for å hedre norske FN-soldater.

Å tillate andre flagg enn det norske i offentlige flaggstenger synes jeg er respektløst, og det er like respektløst om det er FN-flagget eller andre flagg.

FN-soldater kan bli like mye hedret ved å bruke det norske flagget, jeg har for eksempel aldri sett en død soldats båre vært dekket med FN-flagget, det er alltid nasjonens flagg som blir brukt ved slike anledninger.

Jeg er helt enig med deg i at det ikke er opp til verken deg eller meg hvordan Pride skal feire eller organisere sine arrangementer, men det er lov å ha en mening om det og ytre den offentlig.

Hitra SV

Jeg har ikke påstått at det er 30 år siden noen brydde seg om hvem som er homofil, men som jeg skrev; det er kanskje 30 år siden noen brydde seg om hvem som er homofil, altså kun en antagelse fra min side.

Jeg glemte ikke å nevne hva Stortingets 4. største parti har programfestet vedrørende likekjønnet ekteskap, for jeg er ikke en del av dette partiet lenger.

Det jeg har skrevet er kun mine egne meninger og ikke på vegne av noe politisk parti, og det er vel det beste i en ”betent sak” som denne.

Selv om Opplæringslovens § 1.1 sier at opplæringa skal bygge på respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, og at opplæringa skal fremme likestilling, noe jeg ikke tror det hersker uenighet om.

Men dette er ikke motstridende til det jeg hevder, at det er foreldrenes ansvar og enerett til å bestemme hvilke verdier, kultur og holdninger deres barn skal videreføre. Det handler om tillit til foreldrene.

Avslutningsvis vil jeg kommentere de meninger og påstander som dere hevder jeg har kommet med. Jeg har aldri angrepet kampen for de skeives rettigheter, men jeg har kritisert omfanget dette har fått og en del av virkemidlene.

Dere må gjerne mene at jeg er feig, men det er også de som mener det motsatte. Men hva andre mener om meg i denne saken er ikke viktig, jeg følte bare et behov for å få frem andre synspunkter enn de som Pride og deres meningsfeller står for.

Hvis dere leser mitt innlegg med nøytrale briller, så kanskje dere oppdager at jeg ikke har ekskludert skeive fra det norske samfunnet, som dere påstår. Jeg skriver derimot at alle har rett til å være en del av et fritt og demokratisk samfunn. Og dere finner ikke noen steder i innlegget der jeg skriver at det er greit å angripe hva mennesker føler.

Påstanden om at jeg har angrepet en hel gruppe mennesker, faller på sin egen urimelighet, og jeg vil oppfordre SV til å være mer edruelig og ærlig i kommentarene og påstandene om andres meninger og intensjoner.

Jeg har skapt en debatt, som til og med Frøya’s ordfører har ønsket velkommen, da håper jeg at også SV deltar i debatten på en redelig måte, og ikke tillegger andre debattanter meninger de ikke har og som de ikke har gitt uttrykk for.

Jon Reidar Øyan

Nei Jon Reidar, jeg inntar ingen offerrolle, for jeg er ikke noe offer i denne saken. Du gjør et poeng av at jeg uttrykte medfølelse med de som ble rammet av terrorhandlingen i Oslo natt til 25 juni, og betviler at min medfølelse var ekte. Hva vet du om min empati med andre mennesker?

Den tragiske terrorhandlingen berørte oss alle, ikke bare Pride.

Men verden må gå videre, og det som hendte i Oslo endret ikke mitt syn på at Pride har gått for langt, kanskje var det akkurat derfor denne terrorhandlingen skjedde?

Jeg kan ikke bruke energi på å tenke på hvilket inntrykk andre har av mine meninger og intensjoner, og la det styre hva jeg skal uttale og sette på trykk, da lar jeg meg diktere og gir fra meg ytringsfriheten.

Jon Reidar: Du skriver at jeg har kommet med noen ganske alvorlige påstander som du krever at jeg skal dokumentere. For det første så er ikke dette bare påstander, men hendelser jeg selv har opplevd og hendelser blant bekjente.

For det andre så skjedde disse hendelsene så langt tilbake som på seksti og tidlig syttitall, og kan vanskelig dokumenteres. Men du har kanskje tanker om hvilke bevis du ønsker jeg skal legge frem?

Men tro ikke at alle homofile alltid har vært ”Guds beste barn”. Men dere må gjerne rapportere meg for å komme med disse påstandene.

Du skriver at mange LHBT+ personer blir diskriminert, hetset og slått, det har jeg ingen problemer med å tro på, og som jeg selvfølgelig tar fullstendig avstand fra.

Jeg er selvfølgelig også enig med deg i at lespiske, homofile, bifile og transpersoner har krav på likebehandling som alle andre i samfunnet. Det skulle bare mangle! Og igjen, det er ikke det som er mitt anliggende.

Jeg vil også beklage alle de traumatiske opplevelsene du har hatt oppgjennom livet, og håper for både deg og alle oss andre at samfunnet vil utvikle seg i retning av at vi tar mer hensyn og respekterer hverandre, og respekten må gå begge veier.

Det er også en selvfølge at ulike mennesker skal ha like muligheter til å leve forskjellige liv, jeg har heller ikke påstått at livet mitt blir forringet av den grunn.

Men jeg er fortsatt av den formening at Pride markeringen har gått for langt, og at flagging med andre flagg enn det norske fra offentlige bygninger er respektløst.

Det er faktisk andre organisasjoner som også ønsker oppmerksomhet og som ikke har fått samme mulighet som Pride.

Jeg kan nevne 3 som jeg er medlem i, Pensjonistforbundet, Amnesti International og Noah for dyrs rettigheter. Men skal alle organisasjoner som ønsker oppmerksomhet få vise det ved å flagge fra rådhus og skoler? Jeg mener NEI!

Jeg ønsker dere alle et godt liv!

Arild Margido Johansen